Szechenyi 2020

Óvoda beruházás pályázaton elnyert pénzeszközei:

10.000,000 EMMI
20.000.000 EMMI
30.000.000 MAGYAR FALU PROGRAM
12.000.000 EMMI
4.000,- euró Muraszerdahely támogatása
60.000 kuna – Sredisnji drzavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

 

TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022

Kedvezményezett neve: Narda Község Önkormányzata

A projekt címe: Nardán a belterületek csapadékvíz és belvíz elvezetésének megoldása

A szerződött támogatás összege: 55.916.697,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Narda Község Önkormányzata az elnyert támogatási összeg keretében megvalósítja a csapadékvíz elvezetés problémáját, mellyel átfogó célja a települési csapadékvíz-elvezetési rendszer hosszú távú megoldást nyújtó bővítése, valamint a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A projekt specifikus célja a jövőbeli környezeti káresemények megelőzése, az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, Narda település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása. Az Önkormányzat célja olyan műszaki megoldások alkalmazása a felújítás során, mely mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból indokolható, és hosszútávon fenntartható.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. június 15.-2018. február 28.

A munkálatok során megtörténik a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása. A kivitelezés során elvégzik a szükséges mederiszapolást, tisztítást, az árkok mederbővítését. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint a földút alatt homlokfalas, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerülnek kiépítésre.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező Vasi Aszfalt-Gép Kft. kivitelezési munkálatai 2017. október 30-án elérték az 50%-os készültséget. A munkálatok során szinte teljes mértékben elkészültek az építés előkészítő munkálatai. A bontási munkák is jó ütemben haladnak, a terméskőburkolat bontás 80%-os, a munkagödör földkitermelés, a humusz eltávolítás munkálatai folynak, illetve megkezdődött a betoncsövek bontása is. Az építési munkálatok során zajlik az ágyazatok és a beton mederelem burkolat, valamint a kerethíd készítése, az áteresz építése, a mederburkolás, az ároktisztítás. Megkezdődtek a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is.

A projekt keretében a műszaki fejlesztéseken kívül megvalósulnak a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok az előírásoknak megfelelően, azt kiegészítve az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció is lefolytatásra kerül az utolsó mérföldkő keretében.

A projekt építési munkáira vonatkozóan a Kbt. előírásainak megfelelően meghívásos közbeszerzési eljárás fog lefolytatódni.

Narda Község Önkormányzatának átfogó települési csapadékvíz-elvezetési rendszer megvalósításának munkálatai a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek megfelelően valósultak meg a vállalt határidőn belül. A vállalkozási szerződésben foglalt 90 napos határidőn belül a kivitelező a csapadékvíz elvezető rendszert működésre kész állapotra jelentette. Ennek megfelelően a projekt műszaki ellenőre a szükséges hatóságok meghívásával 2017. december 11-én megkezdte az építmény műszaki átadás-átvételi eljárását.

A kivitelezés befejezésével megvalósult az összes tervezett munka: megtörtént a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása, a szükséges mederiszapolás, tisztítás, az árkok mederbővítése. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint a földút alatt homlokfalas, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerültek kiépítésre. Elkészültek az ágyazatok és a beton mederelem burkolatok, valamint a kerethíd, az áteresz építése, a mederburkolás, az ároktisztítás és a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.

 

Orvosi rendelő felújítása