Szechenyi 2020

EBÖSSZEÍRÁS 2023.

EBÖSSZEÍRÁS 2023.

L A K O S S Á G I F E L H Í V Á S

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Narda község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és alábbiakban felsorolt módokon Séi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni! További adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthető az alábbi linken  vagy az önkormányzati hivatalban átvehető

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

· személyesen vagy postai úton a Séi Közös Önkormányzat Hivatalba, 9789 Sé, Szabadság utca 29. címen a hivatal épületének előterében elhelyezett gyűjtőládába,

· személyesen Narda Önkormányzatának hivatali irodájában (9793 Narda, Kossuth L. u. 1.) az ügyfélfogadási napon, kedden 9-16 óráig,

· elektronikusan (aláírva, scannelt dokumentumként) az ebnyilvantartas.se@gmail.com. e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. június 30.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az Ávt. 43. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján 15.000 Ft.

Az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot/elhalálozást írásban bejelenteni.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Narda, 2023. május 5.

Letöltés a képre kattintva!