Szechenyi 2020

Gradistyei horvát zarándoklat

Gradistyei horvát zarándoklat

Gradistyei horvát zarándoklat 2019. május 19.

 

A település nemzetiségi önkormányzata a kezdetektől nagy gondot fordít a hitéletre és a horvát tudat erősítésére. Minden évben sor kerül zarándokutak, horvát kulturális programok szervezésére, mind külföldön, mint pedig itthon, melyeken a lakosság nagy buzgalommal vesz részt. Fontos a nemzetiségi önkormányzat és az egyház szoros együttműködése, hiszen az egyház az egyik alappillére a nyelv őrzésének.

  1. augusztus 24. Narda település vette át a mariazelli Vándormadonna kegyszobrát, ami 2019. augusztus végéig vendégeskedett településünkön. Így lett ez a kis lélekszámú gradistyei horvát nyelvű falu zarándokhely az elmúlt egy évben. E kis település életében nagy volumenű rendezvény volt az itt megrendezésre kerülő gradistyei horvátok zarándoklat 2019. május 19-én. A zarándoklaton részt vettek a magyarországi gradistyei, az osztrák Burgeland és szlovákiai horvát települések lakói, közel 400 fős létszámmal. A zarándoklaton részt vett a zarándokok mellett Dr. Mladen Andrlic horvát nagykövet Úr, Ivan Gugan elnök Úr, horvátországi testvértelepüléseink képviselői, megyei és községi horvát nemzetiségi elnökök és képviselők.

A zarándoklat 11.00 órakor ünnepi szentmisével kezdődött. A szentmisén közreműködtek a Pinka menti horvát települések énekkarai (Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő és Szentpéterfa). Az ünnepi szentmisét a helyi plébánosok mellett a testvértelepülések meghívott plébánosai celebrálták közösen.

A szentmise után körmenet indult a falu főutcáján a Szűzanya szobrával. A zarándoklaton résztvevőket megvendégelték a helyiek, az ebéd mellé a sátorban pedig horvát tamburazenét biztosított a szentpéterfai Koprive zenekar.

Ennek a zarándoklatnak összekovácsoló, megtartó ereje is volt, hiszen az előkészületektől a lebonyolításig a falu apraja nagyja kivette a részét nem csak a vallási részben, hanem az egész program színvonalas lebonyolításában.

Az ilyen zarándoklatok a hit erősítésében is fontos szerepet játszanak, nem csak a horvátok, hanem az egész ország életében, függetlenül a nemzeti hovatartozástól, de számunkra a nyelv ápolása, az összetartozás erősítése miatt is erőteljes a szerepe, hiszen a család és az iskola után az egyház a legfontosabb az anyanyelv megtartása, megőrzése céljából. A horvát nyel az összekötő nyelvünk, habár három külön országból érkeznek.

 

A rendezvényt támogatta:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt NEMZ-KUL-19-1318

Narda Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Narda Község Önkormányzata