Szechenyi 2020

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,6 %-a

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000.- Ft.

Kommunális adó

Az adó éves mértéke adótárgyanként: 8.000 Ft/év

Mentes a kommunális adó alól

a.) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben az ingatlan nyilvántartás alapján a lakóingatlannal azonos helyrajzi számon szerepel;

b.) a Magánszemély adóalany tulajdonában lévő lakás és vele azonos helyrajzi számú   ingatlanon lévő, nem lakás céljára szolgáló építmény, ha a lakást az adóalany ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyként használja.

 

Letölthető dokumentumok:

Helyi Iparűzési Adóbevallás

“A” jelű betétlap

“B” jelű betétlap

“C” jelű betétlap

“D” jelű betétlap

“E” jelű betétlap

“F” jelű betétlap

“G” jelű betétlap

“H” jelű betétlap

“I” jelű betétlap

“J” jelű betétlap

“K” jelű betétlap

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról