logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

 Gépjárműadó (“súlyadó”)

Bejelent(kez)ési határidők: szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül

Bevallási határidők: A bevallás a gépjármű vásárlását, eladását, stb. követő 15 napon belül az Okmányirodában történő bejelentési kötelezettség teljesítésével történik.

+ Befizetési határidők: március 15. első félévi összeg
szeptember 15. második félévi összeg


Építményadó

Bejelent(kez)ési határidők: az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15. napon belül

+ Befizetési határidők: március 15. első félévi összeg
szeptember 15. második félévi összeg


Helyi iparűzési adó

Bejelent(kez)ési határidők: A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak megkezdésekor

Bevallási határidők: az adóévet követő május 31.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján

+ Befizetési határidők:

  • március 15. (adóelőleg)
  • május 31. (adókülönbözet)
  • szeptember 15. (adóelőleg)
  • december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az

  • adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
  • adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
  • adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet)

Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén annak befejezése napján.


Beszedett idegenforgalmi adó

Bejelent(kez)ési határidők: Tevékenység megkezdését követő 15 napon belül

Bevallási határidők: Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

+ Befizetési határidők: Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig


Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bevallási határidők: adóévet követő február 15. kifizető bevallása a levont adóról
március 20. magánszemély bevallása

+ Befizetési határidők:

  • kifizető: minden hónap 12. napjáig
  • magánszemély: a jövedelemmegszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig

Talajterhelési díj

Bejelent(kez)ési határidők: első ízben 2005. február 20-ig, szennyvíztározó használatba vételét követő 15 napon belül

Bevallási határidők: Tárgyhónapot követő március 31-ig.

+ Év közben keletkező fizetési kötelezettség esetén, az adót megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le!!