logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki vagyon leltározása, örökösök megállapítása, közjegyzői hagyatékátadó eljárás előkészítése

Igénylő, kötelezett:  örökhagyó házastársa, gyermeke

Az ügyintézés kezdeményezhető:  hivatalból, illetve örökösök által

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: díjmentes

Az alkalmazott jogszabályok: 6/1958.(VII.4.) IM sz. rendelet

Szükséges iratok: halotti anyakönyvi kivonat, ingatlan esetén tulajdoni lap