logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

A lakásépítési és vásárlási állami támogatást igénybe venni kívánó helyi lakos.

Az ügyintézés kezdeményezhető:  A lakásügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Az ügyintézés díja: 2.000,- Ft eljárási illeték

Az alkalmazott jogszabályok

12/2001(I.31) Korm.rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Szükséges iratok

Kérelem, személyi igazolvány vagy lakcímigazolvány,egy hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat,gyermekek születési anyakönyvi kivonata, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését szabályozó jogerős bírói ítélet, gyámság vagy gondnokság alatt álló személy esetén a Gyámhatóság kirendelő határozata, 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás,nyilatkozat arról, hogy az építtetővel az eltartottak – a házastársat és gyermekeit kivéve – legalább egy éve közös háztartásban élnek.