logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

Általános esetben a gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az alkalmazott jogszabályok

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról