logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

Az anyakönyvi kivonatok kiadása kérelemre, hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre, névviselések, házassági nevek, BM. névváltoztatások, anyakönyvi jegyzőkönyvek adatainak rögzítése a központi nyilvántartó rendszerbe.

Igénylő, kötelezett:  ügyfél vagy hivatalból

Az ügyintézés kezdeményezhető:  hivatalból és kérelemre

Ügyintézési határidő: anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 30 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Névváltoztatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névváltoztatás illetéke.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
kérelem, jegyzőkönyv, kivonat, egyéb kérelem nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok
1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről6/2003. (III.7.) BM. Rendelet1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekről1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányokról

Szükséges iratok:
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, anyakönyvi kivonatok, jegyzőkönyv, hatósági bizonyítvány