logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

Az óvodákba újonnan belépő, ill. az ált. iskolák 1. osztályait kezdő gyermekek beiratásának idejét és módját a fenntartó évente határozza meg és teszi közzé plakátokon az egyes intézményekben, valamint a helyi médiákban.

Az alkalmazott jogszabályok
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nev.-okt.intézmények működéséről