logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív ellátásban részesüljön igényjogosultságának megállapításától kezdve.

Az alkalmazott jogszabályok:
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
14/1994.(VI.24.)MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról