logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

A nevelési-oktatási intézmény által nyújtott bizonyos szolgáltatásokért – kivéve azokat, amelyeknek ingyenességét jogyszabály, vagy az intézmény alapító okirata meghatározza – tandíjat, ill. térítési díjat kell fizetni.

Az alkalmazott jogszabályok
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról
39/1995.(XI.23.) Önkorm.rendelet a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjak és térítési díjak rendszerének szabályairól