logo

Magyarország Vas Megye

slideshow (1) slideshow (2) slideshow (3) slideshow (4)

Rövid leírás

Parkfenntartással és a közterületi zöldterületekkel kapcsoaltos közérdekű bejelentéseket és kérelmeket elbírálja és közreműködik azok megoldásában. Napi kapcsolatot tart fenn a parkfenntartással megbízott cégekkel, ellenőrzi a szerződésben rögzített feladatok mennyiségi és minőségi végrehajtását. Részt vesz a zöldterület-felújítások előkészítésében. Szakértőként közreműködik a fakivágási engedélyezési eljárásnál.

Igénylő, kötelezett:  Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető:  Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az alkalmazott jogszabályok
25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelmi helyi szabályozásáról

Szükséges iratok:     kérelem