logo

Állandó lakosok száma

panel
460
Fő jelenleg
Állandó lakosság összesen                                467   215     252    
Ebből érvényes címmel nem rendelkezik                                    1        1        -      
Érvényes címmel rendelkezők összesen                                466   214     252    
Érvényes lakóhellyel rendelkezők                                466   214     252    
Csak érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek                                  -        -          -      
       
Magyar                                458   211     247    
Bevándorolt                                  -        -          -      
Menekült                                  -        -          -      
Letelepedett                                  -        -          -      
Egyéb                                    9        4          5    
       
Hajadon / Nőtlen                                183   103        80    
Házas                                199      95     104    
Özvegy                                  50        3        47    
Elvált                                  26      10        16    
Házassága megszűnt                                  -        -          -      
Nem ismert                                    9        4          5    
       
       
                  Összesen Férfi
Lakónépesség összesen                                460   220     240    
Érvényes lakóhellyel rendelkezők (tart. hely nincs)                                436   204     232    
Érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek                                  24      16          8    
       
Magyar                                451   216     235    
Bevándorolt                                  -        -          -      
Menekült                                  -        -          -      
Letelepedett                                  -        -          -      
Egyéb                                    9        4          5    
       
Hajadon / Nőtlen                                173   102        71    
Házas                                200      98     102    
Özvegy                                  50        4        46    
Elvált                                  28      12        16    
Házassága megszűnt                                  -        -          -      
Nem ismert                                    9        4          5    
  Összesen Férfi