Szechenyi 2020

Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036

Kedvezményezett neve: Narda Község Önkormányzata

A Projekt címe: Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 163 118 992 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt befejezési dátuma: 2023.10.15.

 

Narda Község Önkormányzata a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatallal alkotott konzorciumban sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra, melynek keretében 163,12 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja Narda község területén a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével a jövőbeni vízkárok enyhítése, emellett a vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint a lefolyás szabályozása, a csapadékvízzel történő gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása.

A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 azonosítószámú, „Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” című projekt támogatási szerződése 2021. szeptember 17-én lépett hatályba.

A projekt keretében megvalósult beruházás vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység volt. A vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt az illetékes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi hatósági osztály 2022. június 2-án állította ki és 2022. június 20-án emelkedett jogerőre. Ezt követően kerülhetett sor a kiviteli szintű tervek, valamint a hozzá tartozó tervező költségbecslés elkészítésére.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően a projekt keretében tervezett csapadékvíz elvezetési rendszer kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást 2022. szeptember 8-án, az önkormányzat által hozott döntés alapján indították meg. Az ajánlattételi határidőig 3 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a InterMobility Kft. adta nettó 117.942.978 Ft összegben. Az önkormányzat 2022. november 4-én eredményt hirdetett. A feltételes kiviteli szerződés aláírására 2022. november 18. után került sor.

Az önkormányzat részére a projekt eredményes megvalósításához a 2021-ben elnyert 135 millió Ft európai uniós támogatás mellé a Miniszterelnökség további 28,1 millió Ft többlettámogatást ítélt meg.

A projektben tervezett belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai a projektben igényelt többlettámogatási kérelem pozitív elbírálását követően, annak hatályba lépését követően kezdődtek meg. A munkaterület átadás-átvételi eljárást 2023. március 10-én tartották meg.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai a műszaki tervekben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően, a megkötött vállalkozási szerződéssel összhangban, a tervezett ütemezés szerint valósultak meg.

A munkálatok befejezését követően kivitelező 2023. augusztus 7-én készre jelentett. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítására 2023. augusztus 17-én, lezárására 2023. szeptember 6-án került sor.

Az elkészült vízilétesítmények üzemeltetésére a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezést 2023. november 30-án állította ki az illetékes hatóság.

A projekt megvalósítása során a Kis-Narda településrész Petőfi Sándor utca, valamint Határ utca csapadékvíz-elvezető rendszereinek kialakítása, felújítása valósult meg összesen több, mint 2700 méter hosszan, mindkét utca kétoldali árkainak fejlesztésével a szükséges keresztmetszeti kialakítás mellett. Az elkészült csapadékvíz-elvezető rendszerek így alkalmassá váltak a mértékadó vízhozamok károkozás nélküli levezetésére. A beruházás eredményeként Narda községben 77 lakóház védelme vált teljesebbé.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor került: a helyi lakosság számára szórólapokat készítettek, melyben a projektben megvalósított fejlesztés bemutatásán túl felhívták a figyelmet a vízgazdálkodás, illetve a vizek helyben tartásának fontosságára.

A projekt keretében 2760,5 m hosszúságú, bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény létesült.

 


Gasztronómiai és kulturális fesztivál Nardán – rendezvénytámogatás beszerzések:

  • 3 db sátor 6 m x 4m
  • 250 db póló
  • 25 db sörasztal és 50 db pad


VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 a Pannon Élmény Program – Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása című projekt (Projektazonosító: 1926196095)

A Vas-hegy menti ökoturisztikai fejlesztések című 18.4 milló forint költségvetésű Leader pályázati projekt – 80 %-os támogatási intenzitás mellett – 14,73 millió forint pénzügyi forrást biztosított az összes turisztikai beruházás megvalósítására. A projekt megvalósítása Vaskeresztes és Narda területén valósult meg a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, Vaskeresztes és Narda önkormányzatainak közreműködésével.

Ivókút, fitnesz-eszközök, köztéri világítás, szalonnasütő


Óvoda beruházás pályázaton elnyert pénzeszközei:

10.000,000 EMMI
20.000.000 EMMI
30.000.000 MAGYAR FALU PROGRAM
12.000.000 EMMI
4.000,- euró Muraszerdahely támogatása
60.000 kuna – Sredisnji drzavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske


TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00022

Kedvezményezett neve: Narda Község Önkormányzata

A projekt címe: Nardán a belterületek csapadékvíz és belvíz elvezetésének megoldása

A szerződött támogatás összege: 55.916.697,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Narda Község Önkormányzata az elnyert támogatási összeg keretében megvalósítja a csapadékvíz elvezetés problémáját, mellyel átfogó célja a települési csapadékvíz-elvezetési rendszer hosszú távú megoldást nyújtó bővítése, valamint a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. A projekt specifikus célja a jövőbeli környezeti káresemények megelőzése, az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, Narda település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása. Az Önkormányzat célja olyan műszaki megoldások alkalmazása a felújítás során, mely mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból indokolható, és hosszútávon fenntartható.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017. június 15.-2018. február 28.

A munkálatok során megtörténik a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása. A kivitelezés során elvégzik a szükséges mederiszapolást, tisztítást, az árkok mederbővítését. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint a földút alatt homlokfalas, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerülnek kiépítésre.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező Vasi Aszfalt-Gép Kft. kivitelezési munkálatai 2017. október 30-án elérték az 50%-os készültséget. A munkálatok során szinte teljes mértékben elkészültek az építés előkészítő munkálatai.   A bontási munkák is jó ütemben haladnak, a terméskőburkolat bontás 80%-os, a munkagödör földkitermelés, a humusz eltávolítás munkálatai folynak, illetve megkezdődött a betoncsövek bontása is. Az építési munkálatok során zajlik az ágyazatok és a beton mederelem burkolat, valamint a kerethíd készítése, az áteresz építése, a mederburkolás, az ároktisztítás. Megkezdődtek a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is.

A projekt keretében a műszaki fejlesztéseken kívül megvalósulnak a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok az előírásoknak megfelelően, azt kiegészítve az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció is lefolytatásra kerül az utolsó mérföldkő keretében.

A projekt építési munkáira vonatkozóan a Kbt. előírásainak megfelelően meghívásos közbeszerzési eljárás fog lefolytatódni.

Narda Község Önkormányzatának átfogó települési csapadékvíz-elvezetési rendszer megvalósításának munkálatai a kivitelezési szerződésnek és a kivitelezői ütemtervnek megfelelően valósultak meg a vállalt határidőn belül. A vállalkozási szerződésben foglalt 90 napos határidőn belül a kivitelező a csapadékvíz elvezető rendszert működésre kész állapotra jelentette. Ennek megfelelően a projekt műszaki ellenőre a szükséges hatóságok meghívásával 2017. december 11-én megkezdte az építmény műszaki átadás-átvételi eljárását.

A kivitelezés befejezésével megvalósult az összes tervezett munka: megtörtént a csapadékvíz elvezetési rendszerek kialakítása, valamint a vízgyűjtő területek lehatárolása, a szükséges mederiszapolás, tisztítás, az árkok mederbővítése. A szükséges útszakaszokon a kocsibejárók, valamint a földút alatt homlokfalas, hídfőfalas, illetve lemezes átjárók kerültek kiépítésre. Elkészültek az ágyazatok és a beton mederelem burkolatok, valamint a kerethíd, az áteresz építése, a mederburkolás, az ároktisztítás és a kocsibeállók vasbeton szerkezetének munkálatai is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.

 

Előrehaladási dokumentáció:

 

Cycling AT_HU LOO155

Projekt címe: Narda dísztó és kerékpáros pihenőhely kialakítása
Támogatás odaítélésének éve: 2012
Megítélt támogatás: 53.819.283,- Ft
Projekt összköltség: u.a.
Támogatott projekt esetén felhívás neve: „Határtalan kerékpáros élmény”

 

NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0027

Projekt címe: Háziorvosi rendelő fejlesztése Nardán
Támogatás odaítélésének éve: 2010
Megítélt támogatás: 23.009.269,- Ft
Projekt összköltség: u.a.
Támogatott projekt esetén felhívás neve: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

 

Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt pályázat

Éve: 2014
Elnyert  támogatás: 6.500.000 Ft
Narda Nyugati utca felújítása – kétrétegű felületzárás, Kossuth Lajos Utca rövid része – meleg aszfalt, Petőfi Sándor Utca  – kétrétegű felületzárás

 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt pályázat

Éve: 2016
Elnyert  támogatás: 6.500.000 Ft
Narda Petőfi utcai autóbuszforduló felújítása
Narda Kossuth és Petőfi utcai temető ravatalozóinak tetőszerkezeti felújítása

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat

Éve: 2016
Elnyert  támogatás:1.083.000 Ft
Narda Kossuth utcai temető járdájának felújítása

 

Marizaell-i zarándoklat 2019. augusztus 24. – 2019. augusztus 25.

Narda Horvát Nemzetiségi Önkormányzata megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a horvát identitástudat megőrzésére. A hagyományok a kultúra a nyelv és a vallás fennmaradásáért számos programot szervez.

Ezért is nagy büszkeség egy falu életében, ha részese lehet egy hosszú évekre visszanyúló a horvátságot összekötő vallási hagyománynak. Így volt ezzel Narda is, hiszen 2018. augusztus 25. – 2019. augusztus 24. között a településünkön vendégeskedett a mariazell-i Szűzanya vándor kegyszobra.

Ebből kifolyólag a 2019. évi Mariazell-i zarándoklat fontos eseménye volt kis falunk lakói életében.  Ezen az augusztusi utolsó hétvégén vittük vissza a bazilikába, a szombat esti zarándok szentmisére és a gyertyás körmenetre a Szűzanya kegyszobrát. A vasárnapi litánia keretében pedig Narda település átadta a kegyszobrot az újonnan kiválasztott település képviselőinek. A szombat esti ünnepi szentmisén, ami 19.00 órakor kezdődőt, közreműködtek a nardai énekkar tagjai, karöltve a Pinka menti horvát települések énekkarainak tagjaival. Ők és a tamburazenekar a vasárnap délutáni, 14.00 órakor kezdődő litánián is közreműködtek, ahol a nardai zarándokok elbúcsúztak a Szűzanyától.

A két napos rendezvényen a fellépő énekkarosokon és zenészeken kívül, számos nardai zarándok is tiszteletét tette a Szűzanya kegyszobránál, részt vettek a keresztúton, szentmiséken, gyertyás körmeneten és litánián. hiszen egy teljes éven át nagy buzgalommal őrizték a szobrot, imádkoztak a szobornál és fogadták azt a sok sok zarándokot, akik felkeresték a Szűzanya szobrát Nardán A zarándokokat két autóbusz vitte el Mariazellbe.

Az ilyen zarándoklatnak és programoknak összekovácsoló, megtartó ereje van, nem beszélve arról, hogy a hit erősítése fontos nem csak a horvátok, hanem az egész ország életében, függetlenül a nemzeti hovatartozástól, de számunkra a nyelv ápolása, az összetartozás erősítése miatt is erőteljes a szerepe, hiszen a család és az iskola után az egyház a legfontosabb az anyanyelv megtartása, megőrzése céljából. Mivel a gradistyei horvátok falvaiban nincsenek nagyon horvát plébánosok, ezért még nagyobb a jelentősége az ilyen alkalmaknak, a horvát nyelv az összekötő nyelvük az érkező zarándokoknak és a rendezvényeken résztvevőknek. Ez a program segítette kis közösségünket a vallásos nevelés erősítésében, az anyanyelv ápolásában, a horvátság összetartozásának erősítésében.

 

A rendezvényt támogatta:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt NEMZ-KUL-19-1297

Narda Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Narda Község Önkormányzata

Gradistyei horvát zarándoklat 2019. május 19.

A település nemzetiségi önkormányzata a kezdetektől nagy gondot fordít a hitéletre és a horvát tudat erősítésére. Minden évben sor kerül zarándokutak, horvát kulturális programok szervezésére, mind külföldön, mint pedig itthon, melyeken a lakosság nagy buzgalommal vesz részt. Fontos a nemzetiségi önkormányzat és az egyház szoros együttműködése, hiszen az egyház az egyik alappillére a nyelv őrzésének.

  1. augusztus 24. Narda település vette át a mariazelli Vándormadonna kegyszobrát, ami 2019. augusztus végéig vendégeskedett településünkön. Így lett ez a kis lélekszámú gradistyei horvát nyelvű falu zarándokhely az elmúlt egy évben. E kis település életében nagy volumenű rendezvény volt az itt megrendezésre kerülő gradistyei horvátok zarándoklat 2019. május 19-én. A zarándoklaton részt vettek a magyarországi gradistyei, az osztrák Burgeland és szlovákiai horvát települések lakói, közel 400 fős létszámmal. A zarándoklaton részt vett a zarándokok mellett Dr. Mladen Andrlic horvát nagykövet Úr, Ivan Gugan elnök Úr, horvátországi testvértelepüléseink képviselői, megyei és községi horvát nemzetiségi elnökök és képviselők.

A zarándoklat 11.00 órakor ünnepi szentmisével kezdődött. A szentmisén közreműködtek a Pinka menti horvát települések énekkarai (Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő és Szentpéterfa). Az ünnepi szentmisét a helyi plébánosok mellett a testvértelepülések meghívott plébánosai celebrálták közösen.

A szentmise után körmenet indult a falu főutcáján a Szűzanya szobrával. A zarándoklaton résztvevőket megvendégelték a helyiek, az ebéd mellé a sátorban pedig horvát tamburazenét biztosított a szentpéterfai Koprive zenekar.

Ennek a zarándoklatnak összekovácsoló, megtartó ereje is volt, hiszen az előkészületektől a lebonyolításig a falu apraja nagyja kivette a részét nem csak a vallási részben, hanem az egész program színvonalas lebonyolításában.

Az ilyen zarándoklatok a hit erősítésében is fontos szerepet játszanak, nem csak a horvátok, hanem az egész ország életében, függetlenül a nemzeti hovatartozástól, de számunkra a nyelv ápolása, az összetartozás erősítése miatt is erőteljes a szerepe, hiszen a család és az iskola után az egyház a legfontosabb az anyanyelv megtartása, megőrzése céljából. A horvát nyel az összekötő nyelvünk, habár három külön országból érkeznek.

 

A rendezvényt támogatta:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt NEMZ-KUL-19-1297

Narda Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Narda Község Önkormányzata